Trivselsregler

TRIVSELSREGLER FOR TERTNES IDRETTSSKOLE

Det overordnede målet for Tertnes Idrettsskole er å gi barna mulighet til å mestre ulike ferdigheter slik at vi kan bidra til å legge grunnlaget for varig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. Dette skal skje gjennom å tilrettelegge for at flest mulig aktiviteter kan foregå i et miljø som skaper trygghet, trivsel og glede.

Hovedmålsettingene for Idrettsskolen vil alltid være;

 • at barna trives
 • at barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt
 • at aktivitetene er tilpasset barnets alder og utvikling
 • at barna opplever mestring og framgang
 • at treningstilbudet gis i ulike miljøer
 • at treningen er lekbetont

For å oppnå våre mål har styret vedtatt TRIVSELSREGLER som alle medlemmer, foreldre, instruktører og styremedlemmer plikter å følge.

 • På Idrettsskolen er vi inkluderende. Dette betyr at vi hilser på de andre, vi leker med alle og vi kan være på gruppe med alle. Alle tar ansvar for at ingen går alene.
 • Når det er nødvendig med laginndelinger/gruppeinndelinger eller lignende er det styret eller instruktørene som bestemmer hvem som er på de enkelte gruppene/lagene. Dette respekterer vi.
 • Når junior- og ungdomsgruppen reiser på tur med Idrettsskolen arrangerer vi ofte felles kjøring. Styret/turleder utarbeider da kjørelister og bestemmer hvem som skal kjøre med hvem. Dette respekterer vi.
 • Når junior- og ungdomsgruppen er på overnattingsturer med Idrettsskolen er det styret/turleder som bestemmer hvem som skal dele rom eller lavvo. Dette respekterer vi.
 • Dersom vi er på et arrangement med Idrettsskolen og oppdager at noe ikke er greit, melder vi straks fra til en voksen. Dette gjelder f.eks. hvis noen går alene, noen krangler uten å skvære opp, noen stenger andre ute, noen føler seg dårlig, noen gjør noe som kan være ulovlig eller farlig, noen ikke overholder trivselsreglene osv.
 • På Idrettsskolen er det ingen som mobber eller snakker stygt om andre.

 

Av og til har vi forhold som vi bør ta hensyn til når vi skal fordele barna i lag/grupper/biler/rom. Det er viktig at foreldre tar kontakt med styret i god tid (senest en uke, helst ved påmelding) før arrangementet og informerer styret om slike forhold.