Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Tertnes Idrettsskole

 

Tid:             Mandag 27.3.2017 kl. 19:00 – 20:00

 

Sted:           Klubbhuset Tertnes I. L. Møterom 1 (i 2. etasje over kafeen).

 

Sakliste:

01/17  Valg av ordstyrer

02/17  Godkjenning av sakliste

03/17  Valg av protokollfører

04/17  Valg av protokollunderskrivere

05/17  Årsmelding 2016

06/17 Regnskap 2016, budsjett 2017

07/17  Kontingent for sesongen 2017/2018

Styret foreslår at kontingenten opprettholdes uendret med kr 500,-. Også søskenmoderasjonsregler foreslås uendret.

08/17  Innkomne forslag

09/18  Valg

 

Valgkomiteens innstilling til nytt styre fremkommer under:

Geir Pettersen                        (Leder –  1 år)

Tone H Hjulstad                    (Åpen for gjenvalg 2 år)

Bjørn Tore Ordemann           (Åpen for gjenvalg 2 år)

Nina de Lange                       (Åpen for gjenvalg 2 år)

Janne Birkeland                    (Åpen for gjenvalg 2 år)

Rolf Eirik Opsahl                   (Ny – 2 år)

NN                                       (Ny – 2 år)

                       

Styremedlemmer som ikke er på valg i år:                   

Pål Hamre                                (Ikke på valg)

Gerhard Gravdal                   (Ikke på valg)

 

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Bjørn-Erik Jørgensen innen onsdag 22.3.2016.

Adresse; Bekkjarvikveien 128, 5114 Tertnes, eller e-mail: [email protected].

 

Styret Idrettsskolen