Endringer i oppsett for 1-4 trinn 15/4, 22/4 og 29/4

Det vil bli en del endringer for 1 til 4 trinn i uke 15, 16 og 17. (15, 22 og 29.april)

Bakgrunnen for dette er at det er en del aktiviteter som krever mer tid fra styret å gjennomføre. Vi ber foreldre gå inn på våre aktivitetsplaner og gjøre seg kjent med tidspunkt og oppmøtested.

Vi ber også foreldrene gjøre seg kjent med endring for foreldrevakter også.