Endring i planer for 1-4 trinn

Det har blitt en del endringer i våre planer siden klatring måtte utgå denne høsten.

Dette gjelder aktiviteter og starttidspunkt for aktivitetene fra 20.november og frem til jul.

 

Vi ber foreldre gå inn på aktivitetskalenderen på våre nettsider og gjøre seg kjent med endringene.

 

Med vennlig hilsen
Styret i Tertnes Idrettsskole