Foreldrevakter for 1-4 trinn, høsten 2015

Idrettsskolen har nå tildelt foreldrevakter til de ulike aktivitetene som skal være denne høsten. Vi ber dere som foreldre om å gå inn på våre nettsider for å se når dere er satt opp som foreldrevakt. Foreldrevaktlisten rullerer i henhold til medlemslisten, og noen foreldre vil kanskje være ført opp med en vakt mer enn andre. Dette håper vi jevner seg ut i løpet av hele skoleåret.

Dersom dere ikke kan stille så ber vi om at dere kontakter andre foreldre  på trinnet for å avtale bytte.

Foreldre som er oppsatt som badevakt bes kontakte styrevakt bak vannsklien før svømmingen starter. Her vil man bli tildelt ulike oppgaver for badingen. Det er viktig at foreldrene stiller som badevakt for at vi skal kunne avholde en forsvarlig svømmetime. Ved manglende oppmøte av foreldrevakter kan man risikere at timen blir avlyst på grunn av sikkerhetshensyn.

Dersom dere har spørsmål vedrørende vaktlisten forøvrig ber vi dere om å kontakte styret. Henvendelser ønskes primært sendt på mail til styret.

Med hilsen

Styret i Tertnes Idrettsskole

Idrettsskolen 11.september 1-4 trinn

Grunnet vedlikeholdsarbeid i både Åstveithallen og på Tertnes skole så vil kommende aktiviteter for 1 til 4 trinn bli flyttet til Åstveit Idrettsbane.

Følgende tider blir for de ulike gruppene.

Oppmøte ved klubbhuset til Tertnes IL

3 og 4 klasse stiller ved klubbhuset kl. 17:00

1 klasse stiller ved klubbhuset kl. 18:00

2 klasse stiller ved klubbhuset kl. 19.00

Det vil bli friidrettsaktiviteter så vi ber medlemmene stille i treningstøy og joggesko etter rådende værforhold.

 

Vel møtt!

Hilsen Styret i Tertnes Idrettsskole