Har du lyst til å bidra med ditt engasjement?

Tertnes Idrettslag Alliansen søker etter engasjerte medlemmer eller foreldre som har lyst til å nedlegge en liten innsats over et par-tre måneder i forbindelse med strategiarbeidet mot 2015.


Alliansen gjennomførte som kjent den 10. november 2010 en ”Klubbutviklingskveld” med formål å kartlegge medlemmer, styremedlemmer og andre interessertes forventninger og ønsker til Alliansen for den kommende 5 års periode.

Kvelden ble gjennomført med 35 deltakere, som i løpet av 3 aktive timer, fasilitert av Arne Njøten fra Hordaland Idrettskrets, kom opp med mange tanker og idèer til hvordan idrettslaget kan utvikle seg til beste for Tertnes og områdets beboere.

Det har i etterkant vært avholdt et oppsummerende møte i Alliansestyret, som nå ønsker å iverksette neste steg i strategiarbeidet, som består i å nedsette 4 arbeidsgrupper som skal jobbe videre med de tanker og idèer som fremkom under idè-dugnaden innenfor 4 følgende områder

  • Administrasjon og Organisasjon
  • Økonomi
  • Verdier og Holdninger
  • Engasjement og Nærmiljø

Det er allerede utarbeidet mandat med forslag til hva gruppene kan fokusere på, selv om gruppene står ganske fritt til selv å være kreative.

Vi leter nå etter 4 personer som kan ta ansvar for en gruppe hver, og som i løpet av perioden januar – mars 2011 skal jobbe frem en kort rapport / handlingsplan. Arbeidet skal så behandles på Tertnes Idrettslag Alliansens årsmøte i april 2011.

De som påtar seg oppgaven, vil bli fulgt opp og støttet av Arne Njøten og Alliansens arbeidsgruppe, og de vil få en grundig innføring i oppgaven. Det forventes ikke at det utarbeides ”tykke rapporter” og arbeidet er ikke veldig tidskrevende.

Interesserte kan melde seg til

Geir Flaa (906 88 312 – [email protected])
Tone Hjulstad (915 39 142 – [email protected])