Aktivitetsplanane for haust 2010 er klare

Aktivitetsplanane for hausten 2010 er no klare.

Alle aktivitetsplanane er å finne i menyen i toppen på sidene våre – klikk på «Aktivitetsplaner».

I motsetning til tidlegare år sender me no ikkje ut kalenderen som eit vedlegg til samtlege medlemmer. Dette fordi aktivitetskalenderane for dei respektive gruppene har nokre få usikre detaljar, som kan endre seg når tida nærmer seg.

Regelen er difor at dykk bør ta turen innom nettsidene våre når tida nærmer seg, for å sjå om det finnast oppdatert informasjon om aktivitetane.

Direkte link til aktivitetsplanane: http://tertnesidrettsskole.no/aktivitetsplaner/