Påmelding Tertnes Idrettsskole, 2010-2011

Artikkel oppdatert 02. september: Påmeldinga er no avslutta. For spørsmål om påmelding no i etterkant, ta kontakt med oss på [email protected].

Vi har no opna for innmelding/registrering (samt vidareføring) av medlemsskap i Tertnes Idrettsskole for perioden 2010-2011.

Sjå også informasjonsskrivet som vi har delt ut i anledning fyrste gongs påmelding.

Fyll ut påmeldingsskjemaet så snart som råd – endeleg påmeldingsfrist er 30. august.

Me gleder oss til nok eit spanande år!

Med venleg helsing styret i Tertnes Idrettsskole.